Du er her: ForsideJobcenterTilbud til ledige6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse

Er du ledig og medlem af en a-kasse har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag. Ordningen gælder for ufaglærte og faglærte ledige dagpengemodtagere samt dagpengemodtagere med korte videregående uddannelser (KVU'ere), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

En ny ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse har erstattet den tidligere ordning med 6 ugers selvvalgt uddannelse. Ordningen er målrettet ufaglærte og faglærte samt ledige, der både har en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse. Disse grupper har fra første ledighedsdag ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Ordningen giver den ledige ret til ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af den landsdækkende positivliste du finder på STAR'S hjemmeside

Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet med inddragelse af Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Beskæftigelsesrådet. De 11 efteruddannelsesudvalg på AMU-området har ligeledes været inddraget.

Dagpengemodtagere i målgruppen kan deltage i enten ét kursus eller ét uddannelsesforløb fra ovennævnte liste.

Det er din a-kasse, som træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. For at ansøge kan du benytte dig af denne blanket Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere.