Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserÅSTEDSFORRETNING: Dobbeltrettet cykelsti langs Faxevejs og Rønnedevejs sydside fra Rønnede til Faxe

ÅSTEDSFORRETNING: Dobbeltrettet cykelsti langs Faxevejs og Rønnedevejs sydside fra Rønnede til Faxe

Med henblik på anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Faxevejs og Rønnedevejs sydside fra Rønnede til Faxe, har Faxe Kommunes udvalg for Teknik og Miljø den 25. marts 2015 vedtaget, at søge erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder over anden ejendom gennemført ved ekspropriation, i henhold til bestemmelserne i kapitel 5 i Lov 312 af 9-06-1971 om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse 1048 af 03.11.2011.
Som forberedelse til ekspropriation afholdes åstedsforretning onsdag den 29. april 2015 på nedennævnte matr.nre.:

Kongsted By, Kongsted
Matr.nre. 17-n, 17-o, 17-ae, 17-da

Åstrup By, Kongsted
Matr.nre. 2-b, 2-c, 8-b, 9-f, 9-h,

Lystrup Hgd., Kongsted
Matr.nr. 1-æ

Nyrupgård, Faxe
Matr.nr. 1-f

Hovby By, Faxe
Matr.nre. 6-g, 6-l, 7-a, 18-a

Faxe By, Faxe
Matr.nr. 105-n

Ved åstedsforretningen foretages en besigtigelse og en påvisning af den påtænkte ekspropriation og dens nærmere omfang, ligesom Faxe Kommune kan forhandle og fremsætte forligstilbud om erstatningens størrelse.

Ejer, bruger og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, har adgang til under åstedsforretningen eller inden for en frist af 3 uger efter denne at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de synspunkter, de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.

De berørte ejere vil inden åstedsforretningen få tilsendt uddrag af arealfortegnelse med ejendoms- og ekspropriationsbeskrivelse samt ekspropriationsplan.

Arealfortegnelse med tilhørende arealerhvervelsesplaner er fremlagt til gennemsyn på:
Borgerservice – Faxe Bibliotek
Rådhusvej 4
4640 Faxe

Personer med retlig interesse heri kan få udleveret uddrag af lodsejerfortegnelsen, samt oplysning om tidsplan og sted for åstedsforretningen ved henvendelse til Faxe Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, på tlf. 56 20 30 00