Du er her: ForsideRåd og nævnÆldrerådetÆldrerådets arbejdsform

Ældrerådets arbejdsform

Ældrerådet beskæftiger sig normalt kun med emner og sager af principiel karakter.

Formanden og næstformanden repræsenterer officielt Ældrerådet overfor politikere og administration samt pressen.

Ældrerådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men bruger dem undtagelsesvis som anledning til at rejse principielle spørgsmål.

Normalt holdes møderne én gang om måneden. Møderne er ikke offentlige. I møderne kan der efter rådets anmodning deltage politikere eller personer fra kommunens administration herunder centerchefen samt øvrige relevante personer.

Referat af møderne kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside.

Ældrerådet er medlem af ”Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark” og bliver derigennem orienteret om såvel problemer som gode løsninger og tiltag fra andre kommuner i Danmark samt ændringer i lovgivningen.

Konkrete sagsområder og forhold Ældrerådet hele tiden holder fokus på:

 • Faxe Kommunes ældrepolitik
 • Faxe Kommunes økonomi på ældreområdet
 • Service- og sundhedspolitik for ældregruppen
 • Klageråd (Ældrerådet har tre medlemmer i Klagerådet)
 • Visitering
 • Hjemmepleje
 • Boligforhold
 • Madordninger
 • Sundhedsforhold
 • Aktiviteter for ældre
 • Kultur
 • Transport
 • Økonomi