Du er her: ForsideRåd og nævnÆldrerådetÆldrerådets opgaver

Ældrerådets opgaver

Ældrerådet skal ifølge lov høres i alle forhold om ældres vilkår, der forelægges i Byrådet og i de politiske fagudvalg.

Ældrerådet arbejder for, at ældre bliver informeret bedst muligt om alle forhold, der har med deres levevilkår at gøre.

Det er således Ældrerådets hovedopgave at være bindeled og kontakt mellem kommunens borgere over 60 år og Byrådet, dets politikere og administration.

Ældrerådet henvender sig formelt til politikerne og administrationen med flere om forskellige forhold, når det findes påkrævet.