Du er her: ForsideTrafik & VejePrivate fællesvejeÆndringer på privat fællesvej

Ændringer på privat fællesvej

Det er muligt at foretage ændringer af den private fællesvej, du kan herunder læse nærmere om dette.

Vil du udføre ændringer såsom at udvide vejen, omlægge eller nedlægge vejen, tildele vejrettigheder, opsætte skilte, eller etablere trafiksikkerhedsmæssige tiltag, evt. bump, etablere ny adgang til ejendom mv., på en privat fællesvej i byområde, skal du ansøge kommunen om tilladelse.

Ved private fællesveje i landområder, skal der kun ved ændringer af vejens forløb eller nedlæggelse ansøges om tilladelse til dette. Opsætning af skilte mm., skal ansøges direkte hos politiet.

Hvad koster det?

Det er gratis at søge om tilladelse til ændringerne, men vejens grundejere eller den med interesse i spørgsmålet, betaler selv for de fysiske ændringer.

Vi anbefaler at få en rådgiver til at hjælpe med at udarbejde ansøgningen, da der er en del tekniske krav til bl.a. tegningerne.

Ansøgning

Skriv en kort ansøgning og begrund hvorfor I ønsker ændringer af vejen. Oplys også:

  • hvilke grundejere der står bag ansøgningen
  • hvilke grundejere, der har besluttet ønsket om ændringerner, og hvordan beslutningen er taget

På det grundlag afgør vi, om det er nødvendigt med yderligere høring.

Vedlæg målfast tegning. Tegningen skal både vise de nuværende forhold og de ændringer I søger om tilladelse til.

Ansøgningen skal sendes til trafik@faxekommune.dk.

Ønsker du at etablere en ny adgang til din ejendom fra en privat fællesvej, skal du udfylde ansøgningsskemaet fra vores sektion om adgang og fremsende det til os som beskrevet.

Kræver det ja fra andre?

Samtlige berørte samt tilgrænsende grundejere skal gå ind for projektet, for at det kan gennemføres. Derfor anbefaler vi, at I får deres ja, før I søger kommunen om tilladelse. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, grundejerne ikke er enige om.