AffaldPlus

AffaldPlus

Afventer udpegning af medlemmer for 2018-2021 til Teknik & Miljøudvalgets møde i januar 2018.

Medlemmer 2014-2017:
2 medlemmer + 2 suppleanter

Jørgen Egede Johannessen (V)
Knud Green (V) (suppleant)
Kurt Munck (Ø)
Martin Hillerup (L) (suppleant)