Afgørelser

Afgørelser

Her offentliggøres kommunens afgørelser på plan-, natur- og miljøområdet. I de fleste afgørelser er der en 4-ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i den enkelte afgørelse.

Klik ind på en artikel