Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserAfgørelse om ikke VVM-pligt – fornyelse af indvindingstilladelse for Leestrup Vandværk

Afgørelse om ikke VVM-pligt – fornyelse af indvindingstilladelse for Leestrup Vandværk

Faxe Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for fornyelse af indvindingstilladelse Leestrup Vandværk.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fornyelse af indvindingstilladelse for Leestrup Vandværk er truffet efter LBK nr. 448 af 10.05.2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes via Klageportalen senest den 17. september 2018. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

VVM afgørelse Leestrup Vandværk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

VVM afgørelse Leestrup Vandværk, anmeldeskema (PDF-fil åbner i nyt vindue)