Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserAfgørelse om ikke VVM-pligt - Skovrejsning på Nymarksvej 33

Afgørelse om ikke VVM-pligt - Skovrejsning på Nymarksvej 33

Faxe Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning på ejendommen Nymarksvej 33, 4683 Rønnede - matr.nr. 1q Lystrup hgd., Kongsted.

Afgørelsen er meddelt i henhold til afsnit III i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfalg. Eventuel klage skal indsendes til miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 10. januar 2018. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen. 

VVM-afgørelse - Afgørelse om ikke VVM-pligt Nymarksvej 33 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

VVM-anmeldelsesskema - Nymarksvej 33 (PDF-fil åbner i nyt vindue)