Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserAfgørelse om ikke VVM-pligt - Solrød biogas site 4 - Ulstrup Bygade 12

Afgørelse om ikke VVM-pligt - Solrød biogas site 4 - Ulstrup Bygade 12

Faxe og Køge Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt, for etablering af oplag og udspredning af afgasset biomasse/slam, matr. 1 Sprettingegård, Sædder, Ulstrup Bygade 12, 4682 Tureby.

Afgørelsen er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens kapitel 6.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen senest den 19. januar 2018. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelse om ikke VVM-pligt (PDF-fil åbner i nyt vindue)

VVM screeningsskema (PDF-fil åbner i nyt vindue)

VVM Anmeldelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kort over udspredningsareal (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Placeringskort - ortofoto (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Placeringskort (PDF-fil åbner i nyt vindue)