Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldMiljøAfvikling af brug af pesticider på kommunalt ejede arealer

Afvikling af brug af pesticider på kommunalt ejede arealer

Den 30. maj 2013 vedtog Faxe Byråd pesticidhandlingsplanen for afvikling af brugen af pesticider i Faxe Kommune.

Formålet med planen er at begrænse brugen af pesticider, hvormed risikoen for forurening af grundvandet og naturen mindskes. Baggrunden for planen er, at der er indgået en aftale mellem Miljø- og Energiministeren og Kommunernes Landsforening om at afvikle brugen af pesticider på offentlige arealer.

Faktaboks

Kommunerne har pligt til årligt at indberette brugen af pesticider i kommunalt regi

Faxe Kommunes pesticidhandlingsplan, gælder for alle kommunens besiddelser, herunder bortforpagtede landbrugsarealer eller øvrige arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt, inklusiv arealer, der udlejes til kolonihaver.

Pesticidhandlingsplanen forpligter Faxe Kommune til fremover kun, at anvende pesticider til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og forhindring af genvækst ved fældning af store træer, som er til fare for at ødelægge belægninger. Der kan søges dispensation om anden anvendelse.

Ved kommende udbud og genforhandlinger af lejekontrakter skal det indarbejdes, at arealerne ikke må behandles med pesticider. Der kan undtagelsesvis tillades anvendelse af pesticider ved bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og søges dispensation i ekstraordinære tilfælde. Faxe Kommune skal løbende investere i alternative løsninger til pesticidfri renholdelse af grønne stier og bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og anden uønsket vækst uden brug af pesticider.

Ved fremtidige anlægsarbejder og udstykninger skal der tages højde for at tilrettelægge pesticidfri vedligeholdelse allerede under projekteringen bl.a. for faste anlæg med befæstede arealer, beplantninger, hegn, sportspladser osv.

Du kan læse pesticidhandlingsplanen her:

Pesticidplan 2013 (PDF-fil åbner i nyt vindue)