HedeDanmark A/S - Affaldsoplag

VVM-screening og Miljøgodkendelse til oplag af ikke farligt affald til HedeDanmark A/S

Faxe Kommune har meddelt miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til HedeDanmark A/S, til oplag på Agerstedvej 12, 4683 Rønnede.

Miljøgodkendelsen omhandler oplag af:

·         Halm- og flisaske

·         Tasp (tørt afsvovlet produkt)

·         Tanggødning

·         Pektingødning

·         Perlit

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen kan læses nedenfor.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Godkendelse

Agerstedvej 12 godkendelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)