Du er her: ForsidePolitikker og strategierBorgerAktivitets- og dagscentre

Aktivitets- og dagscentre

Servicedeklaration for Faxe Kommunes aktivitets- og dagscentre

Det tilbyder vi

På aktivitets- og dagcentrene tilbyder vi forskellige aktiviteter, som tilrettelægges ud fra de mål, der er aftalt med dig i forbindelse med visitationen.
Som oftest vil aktiviteterne foregå som gruppeaktiviteter, hvor der tages højde for de enkelte deltageres behov og ønsker. Et tilbud vil normalt omfatte hverdagsaktiviteter, kreative aktiviteter, sociale aktiviteter og/eller motion.

I nogle tilbud er der mulighed for, at du kan spise sammen med andre. Der kan også være tilbud om arrangementer, underholdning og udflugter, som er tilpasset deltagernes behov. For disse tilbud kan der dog være deltagerbetaling.
Ønsker du ikke at deltage i udflugter og arrangementer, finder personalet andre muligheder for dig.

Det vil vi

Formålet med dag- og aktivitetscentrene i Faxe Kommune er at give dig en mulighed for, at få et socialt samvær med andre og deltage i aktiviteter, der kan være med til at opretholde og skabe en bedre livskvalitet.
Tilbuddet gives, når du ikke selv er i stand til at opfylde dine sociale behov og dit behov for aktiviteter uden for hjemmet. Tilbuddet gives også, hvis der er brug for, at du får en mere fast struktur i hverdagen, eller du har brug for støtte til at kunne overskue denne. Tilbuddet kan også gives ved behov for aflastning af pårørende.

Det er målet, at du oplever en helhed i den samlede indsats.
Forløbet tilrettelægges sammen med dig og koordineres med andre faggrupper og servicetilbud i kommunen.

Til hvem

De åbne dagtilbud, aktivitetscentre og klubber kan benyttes af alle pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister, som er borgere i Faxe Kommune.
De dagtilbud, som der skal visiteres til, kan kun benyttes af borgere, som via Faxe Kommunes visitation er blevet tilbudt plads og aktiviteter.

Hvor meget

Visitatoren udarbejder en skriftlig aftale, som revurderes én gang årligt eller ved behov.
Du kan modtage tilbuddet i dagtimerne på hverdage. Der kan bevilges tilbud fra mellem 1 og 5 gange om ugen afhængigt af behov.

Ydelsen kan tildeles midlertidigt eller varigt, hvis du ikke selv kan aktivere dig eller kan tage initiativ til aktivitet.
Når du visiteres til et dagtilbud, visiteres du til det dagcenter, som bedst modsvarer dine behov. Hvis du ønsker et andet dagcenter, skal du selv betale kørslen dertil.
Hvis du har behov for hjælp og visiteres til et dagtilbud, kan der forekomme ventetid, hvis der ikke er en ledig plads.

Din ret og din pligt

  • At det bevilgede tilbud benyttes
  • At der deltages så aktivt som muligt
  • At der gives besked, hvis du ikke længere ønsker at benytte det bevilgede tilbud.

Hvad koster det

Det er gratis at komme i kommunens dag- og aktivitetscentre. Alle betaler dog for hobbymaterialer til eget brug.

Transport

Hvis du er visiteret til et dagtilbud og ikke har mulighed for selv at transportere dig til dag- og aktivitetscentrene, er det muligt at gøre brug af kommunens kørselsordning.
Hvis du deltager i åbne dagtilbud skal du selv sørge for transport.

Hvor kan du få oplysninger

Hvis du har brug for hjælp, og vil ansøge om et visiteret aktivitetstilbud, kan du kontakte Visitation Pleje på tlf. 56 20 34 30, hvor der sidder en telefonvagt.

Åbningstiden er:
Mandag til torsdag kl. 08.00-15.00 og fredag kl. 08.00-13.00.

Telefonvagten tager imod besked, og den der henvender sig, bliver så kontaktet af den visitator/sagsbehandler, der står for sagen.

Servicedeklaration

Hent servicedeklaration for aktivitet som pdf her (PDF-fil åbner i nyt vindue)