Du er her: ForsidePolitikker og strategierPolitik og demokratiAktivitets- og samværstilbud til voksne udviklingshæmmede

Aktivitets- og samværstilbud til voksne udviklingshæmmede

Aktivitets- og samværstilbud er til dig, der på grund af udviklingshæmning eller særlige udviklingsmæssige problemer har et behov for socialt samvær og forskellige aktiviteter.

Det tilbyder vi
Faxe Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til dig, der på grund af udviklingshæmning eller særlige udviklingsmæssige problemer har et behov for socialt samvær og forskellige aktiviteter. Jf. Lov om Social Service § 104.

Tilbuddet indeholder følgende:

  • Kontakt
  • Samvær
  • Aktiviteter
  • Omsorg
  • Pleje

Det er Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri, der vurderer, hvorvidt du skal have et aktivitets- og samværstilbud. I samarbejde med Dig finder visitationen et tilbud, der imødekommer dine behov. Der er - hvis du ønsker det – i et vist omfang mulighed for at kombinere aktivitets- og samværstilbuddet med et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Jf. Lov om Social Service § 103.

Det vil vi
Overordnet er det kommunes mål at støtte dig, lette din daglige tilværelse og forbedre din livskvalitet. Dette tilbud indeholder fysiske, sociale og kulturelle aktiviteter, som vil medvirke til opretholdelse eller forbedring af dine personlige færdigheder og livsvilkår.

Til hvem
Du kan benytte tilbuddet, hvis du er fysisk eller psykisk udviklingshæmmet eller har særlige udviklingsmæssige problemer.

Hvor meget
Du får tilbudt at deltage i en bred vifte af forskellige aktiviteter. Disse er typisk placeret i dagtimerne, inden for tidsrummet kl. 8-16. Efter vurdering af Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri får du tilbudt en plads. Hvor aktiviteterne foregår, er afhængig af dine behov. Aktivitets- og samværstilbuddet er organiseret af et af kommunens Bo- og Beskæftigelsestilbud:

• Bo og Beskæftigelse Faxe: Kernen, Hertelsvej 11 i Faxe og Søndergård, Kærsvænget 7 i Stor Torøje
• Bo og Beskæftigelse Haslev: Tycho Brahes Vej 2 i Haslev
• Bo og Beskæftigelse Vest: Hovedgaden 40 i Faxe Ladeplads (nedlægges ved ibrugtagning af Tycho Brahes Vej)
• Bo og Beskæftigelse Stevns: Parken, Håndværkerparken 1 i Store Heddinge (nedlægges ved ibrugtagning af Tycho Brahes Vej)

Der kan også ved specielle behov, tilbydes aktivitets- og samværstilbud udenfor kommunen.

Din ret og din pligt
Du kan forvente en sagsbehandlingstid, som kan være varierende. En evt. klage skal indsendes til Visitation Handicap & Psykiatri i Faxe Kommune, der har truffet afgørelsen. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen helt eller delvist fastholdes efter genbehandling, sender Visitation Handicap & Psykiatri sagen videre til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen er beliggende på Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.

Hvad koster det
Du skal ikke betale for aktivitets- og samværstilbuddet; men der er brugerbetaling på tilvalg af udflugter, ridning og musik samt materialeudgifter til eget forbrug.

Hvor kan du få oplysninger
Hvis du har brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til Visitation Handicap & Psykiatri på 56 20 30 00.

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 08.30-15.00
Torsdag kl. 08.30-17.00
Fredag kl. 08.30-13.00

Træffes bedst mellem kl. 9-10.

Byrådet har den 12. maj 2009 godkendet servicedeklaration for aktivitets- og samværstilbud til voksne udviklingshæmmede.
 

Klik her for at læse servicedeklaration for aktivitets- og samværstilbud (PDF-fil åbner i nyt vindue)