Akut hjemmesygepleje

Akut hjemmesygepleje kan forebygge unødvendige indlæggelser
Akut besøg og behandling i hjemmet tilbydes af akut-hjemmesygeplejersker. Tilbuddet er til borgere, som i forvejen får pleje eller hjemmesygepleje.

Hvem er vi?

Akut hjemmesygepleje varetages af sygeplejersker med faglig og klinisk kompetence i akut og kompleks sygepleje.

Akutsygeplejerskerne varetager observationer, behandling og sygepleje til akut syge borgere i eget hjem og på specialiserede aflastningsstuer.

Hvad er formålet?

Formålet er at styrke det akutte område i hjemmesygeplejen og at optimere det akutte samarbejde imellem hjemmesygepleje, hospital og praktiserende læge. Ved hjælp af observation, behandling, pleje, hurtig udredning og vurdering skal akutsygeplejersken medvirke til at uhensigtsmæssige indlæggelser undgås, og at borgere kan blive længst muligt i eget hjem.

Hvem er målgruppen?

Borgere i Faxe Kommune, som i forvejen har visiteret pleje eller hjemmesygepleje, og som har behov for akut vurdering af tilstand eller akut sygepleje.

Det kan være sygdomme og tilstande såsom:

·  Kroniske sygdomme (KOL, diabetes mv.)

·  Infektionssygdomme (lunge– eller blærebetændelse, mv.)

·  Dehydrering eller dårlig ernæringstilstand

·  Forstoppelse eller diarré

·  Svimmelhed

·  Fald-skader

·  Terminale borgere

Hvad kan vi?

 Vi tilser:

·  Borgere i dårlig almen tilstand

·  Borgere med akut forværring af kronisk sygdom eller funktionsniveau

Vi kan måle/tage prøver:

·  Blodtryk

·  Puls

·  Temperatur

·  Blodsukker

·  Iltmætning og respirationsfrekvens (SAT + RF)

·  Stixe urin

·  Ekspektorat-prøve

Vi kan tildele:

·  Akutte hjælpemidler efter behov

Efter lægelig ordination

Vi kan give:

·  Injektion via CVK

·  Parenteral ernæring

·  Smertebehandling

·  Sårpleje

Vi kan anlægge:

·  Venflon og subkutan kanyle

·  Urin-kateter

·  Duodenalsonde/aflastningssonde

Vi kan afhente:

·  akut medicin på apotek

Hvem kan henvende sig?

· Praktiserende læger

· Vagtlæger

· Akutmodtagelsen på sygehuse

· Hjemmepleje  og hjemmesygepleje

Samarbejde mellem Akutsygeplejerske og læge

Lægen har behandlingsansvaret.

Akutsygeplejersken afgør i samråd med lægen, hvorvidt borgeren skal behandles i eget hjem eller indlægges på sygehus, aflastning eller specialiserede aflastningsstuer.

Kontaktoplysninger

Telefonnumre:

Faxe øst: 51 16 93 65

Faxe vest: 51 16 93 67

Telefontid: Hele døgnet, alle dage.

Pjece

Klik her for at hente pjece om Akut hjemmesygepleje (PDF-fil åbner i nyt vindue)