Du er her: ForsideSelvbetjeningBygge- og anlægsaffald - anmeldelse

Bygge- og anlægsaffald - anmeldelse

Er du ved at nedrive, bygge om eller til - skal du være opmærksom på, at affaldsmængder på over 1 ton fra bygge- og anlægsaktiviteter skal anmeldes til kommunen.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald på over 1 ton skal ske ved at udfylde dette skema og sende det til Faxe Kommune.

For at udfylde skemaet har du brug for følgende oplysninger:

  • Bygherrens navn, adresse og SE-nummer,
  • Navn og adresse på byggeledelsen,
  • Adresse og matrikelnummer på stedet for aktiviteten,
  • Angivelse af, hvilke affaldstyper der vil fremkomme, og i hvilke(n) periode(r),
  • Angivelse af de forventede affaldsmængder og -typer ,
  • Navn og adresse på den eller de virksomheder, der skal transportere og behandle det fremkomne affald,
  • Oplysning om evt. anvendelse af et mobilt knusningsanlæg.
  • Navn, adresse og SE-nummer på aftager af bygge- og anlægsaffald til genanvendelse samt affaldsmængder og typer for affald, der bortskaffes til genanvendelse.

Vær opmærksom på, at bortskaffelse af asbestholdigt affald kræver en særskilt anmeldelse. Du findes blanket til anmeldelse af asbestholdigt affald under selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside.