Anmeldelse af og refusion for sygefravær

Regler og muligheder for indberetning af medarbejderes sygdom

I de fleste tilfælde har medarbejdere ret til løn under sygdom. Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune. Det er obligatorisk for alle arbejdsgivere og a-kasser at indberette sygedagpenge og barselsdagpenge på www.virk.dk/nemrefusion. Frister og vilkår afhænger af ansættelsesforholdet.

Hvis medarbejderen ikke deltager i kommunens behandling af sagen, kan dagpengeretten (eller virksomhedens adgang til dagpengerefusion) mistes.

Hvis lønmodtageren får udbetalt løn af arbejdsgiveren under sygefraværet.

Arbejdsgiveren skal via NemRefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, hvis lønmodtager fortsat er syg, senest fem uger efter første fraværsdag.
Hvis lønmodtageren kun får udbetalt sygedagpenge af arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden på 30 dage, skal arbejdsgiver via NemRefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, hvis
lønmodtageren fortsat er syg, senest 14 dage efter udbetalingen af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt.

Hvis lønmodtageren hverken modtager løn eller sygedagpenge af arbejdsgiveren

Arbejdsgiver skal via NemRefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, senest 1 uge efter første fraværsdag.

Hvis arbejdsgiver har betalt løn eller sygedagpenge uden at indberette dette rettidigt til kommunen, kan der normalt først gives sygedagepenge refusion fra den dag, der rettes henvendelse
til kommunen. Evt. dispensation kan gives indtil 6 måneder tilbage fra anmeldelsesdagen.

Refusionssatser - fra 2. januar 2017*

Sygedagpenge
Alle grupper:
4.245 kr. / uge

Jobafklaring (ressourceforløbsydelse)
Forsørgere:        
14.808 kr. / måned
Ikke-forsørgere:
11.143 kr. / måned

*For unge under 25 år, der bor hjemme, er refusionssatsen lavere.

Sådan gør du
For at indberette digitalt skal virksomheden bruge en NemID medarbejdersignatur (bestilles gratis på virk.dk). Herefter logges ind med den digitale signatur på: www.indberet.virk.dk. Her kan virksomheden se alle aktuelle og tidligere indberetninger og oprette nye anmeldelser på fravær ved sygdom.

Ved selve anmeldelsen er det også muligt at søge om refusion i samme arbejdsgang (det er dog ikke muligt at søge om refusion fremadrettet). Når virksomheden har anmeldt et fravær, er det muligt at udføre alle relevante handlinger til administration af det enkelte fravær i systemet.

Virksomheden kan indberette en ny refusionsanmodning for den fraværende medarbejder, samt meddele kommunen, når den fraværende medarbejder er blevet rask. Det er også muligt at anmode om Fast-track behandling af sygemeldinger via NemRefusion eller ved henvendelse i jobcentret.

Få mere information på www.nemrefusion.dk eller kontakt supporten på tlf. 44 60 72 13 eller e-mail: support@nemrefusion.dk

Se også www.virk.dk pg kontakt evt. virk-supporten på tlf.: 72 20 00 03

Fordele ved elektronisk anmeldelse:

  • Stamdata hentes automatisk
  • Kun relevante felter vises
  • Overblik over alle sagsforløb
  • Indberetning helt frem til tidsfristen