Du er her: ForsideSelvbetjeningAnsøg om børnetilskud til enlige

Ansøg om børnetilskud til enlige

Er du enlig forsørger, kan du søge om et børnetilskud. Tilskuddet består af et ordinært og et ekstra børnetilskud.

Du vil først få børnetilskuddet udbetalt i kvartalet efter, du har søgt.

Bemærk at du kun kan søge børnetilskuddet, hvis du er registreret som modtager af børne- og ungeydelsen. Når forældre bor sammen, bliver børne- og ungeydelsen efter loven udbetalt til barnets mor. Hvis I lige er gået fra hinanden, kan der gå lidt tid, før man som far til barnet kan blive registreret som modtager af børne- og ungeydelsen.

Udbetaling Danmark