Du er her: ForsideBolig og byggeriByggeriAnsøg om byggetilladelse

Ansøg om byggetilladelse

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på at vi fra 1. januar 2017 kun modtager byggeansøgninger, der sendes digitalt via Byg og Miljø, som er en landsdækkende ansøgningsportal.

Ansøg om byggetilladelse

Ansøgning skal ske via www.bygogmiljoe.dk. Endvidere skal der fremsendes tegninger af bygningen, dennes placering på grunden, samt materialebeskrivelse.

Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din byggeansøgning. Du kan søge om eller anmelde alle byggesager.

Når du logger ind på Byg og Miljø med NemId , vil du blive guidet gennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning. Du vil desuden finde en introduktion til løsningen. I Byg og Miljø kan du oprette din sag og gemme den, til senere brug. Vi vil derfor opfordre alle til, at gå i gang med ansøgningsprocessen i Byg og Miljø i god tid. Du kan når du opretter din byggesag orientere dig om hvilke oplysninger du skal undersøge nærmere inden du indsender din byggeansøgning til os gennem Byg og Miljø.

Vi kan først se din ansøgning når du til sidst trykker "indsend ansøgning", og du vil efterfølgende få svar på din ansøgning gennem Byg og Miljø

Brugermanual til BygMiljø (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ansøgningen skal tillige indeholde oplysninger om anvendelse af byggeriet, BBR-oplysninger og ved nybyggeri Tilbud på byggeskadeforsikring.

Kommunen skal ikke foretage teknisk byggesagsbehandling, hvorfor dokumentation for de tekniske bestemmelser efter gældende regler, først skal modtages i forbindelse med færdigmelding. Du kan se eksempler på hvilke oplysninger kommunen skal have i nedenstående pdf.

Du skal have en byggetilladelse af os, før du begynder at bygge følgende

  • Enfamiliehus
  • Tofamiliehus med lodret adskillelse
  • Tilbygninger til ovenstående
  • Udestue
  • Garage/carport og udhuse over 50m²
  • Hvis du ændrer en bygnings anvendelse f.eks. indretter beboelse i en garage, tagetage, forretning, stald osv.

Information vedrørende byggetilladelser

Du kan finde yderligere information angående byggetilladelser på følgende link:

Enfamiliehuse, Tofamiliehuse, Kæde- Række- & Dobbelthus

Sommerhus, Fritidshus og Flexbolig

Nye regler ved opførelse af garage, carporte, overdækninger, udhuse og lignende mindre bygninger

Byggeri uden sagsbehandling

Gebyr og sagsbehandlingstid for byggesager

Bygningsreglementet & vejledninger