Du er her: ForsideSelvbetjeningAnsøg om ledsagelse

Ansøg om ledsagelse

Ledsageordning kan gives til personer mellem 12 år og folkepensionsalderen. Ledsageordning kan bevilliges, hvis en person ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ledsagerordning kan gives til borgere, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd. Det kan f.eks. være: 

  • Kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap
  • Blinde og svagtseende
  • Mennesker med udviklingshæmning eller hjerneskade
  • Mennesker med personlighedsforstyrrelse

Voksne kan få ledsagelse uanset boform. Unge mellem 12 og 18 kan dog alene få ledsagelse, hvis de bor hjemme.