Du er her: ForsideSelvbetjeningAnsøgning om Enkeltydelse

Ansøgning om Enkeltydelse

Du kan søge kommunen om økonomisk hjælp - også kaldet enkeltydelser - til fx: Behandling i forbindelse med din sygdom, medicin, tandbehandling, flytning, samvær med børn og andet...

Ret til hjælp til enkeltudgifter:
Hvis du søger om hjælp til enkeltudgifter foretages en individuel vurdering. I vurderingen lægges blandt andet vægt på,

  • hvilken udgift det drejer sig om,
  • om udgiften er rimelig,
  • din mulighed for selv at betale,
  • eventuelt ved indestående i pengeinstitut eller optagelse af lån,
  • samt om udgiften kan afholdes efter anden lovgivning.