Du er her: ForsideSelvbetjeningAnsøgning om etablering/ ændring af søer og vandhuller

Ansøgning om etablering/ ændring af søer og vandhuller

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere, ændre eller sløjfe søer og vandhuller

Søer og vandhuller må kun sløjfes, udvides eller etableres efter ansøgning og godkendelse efter bestemmelserne om landzoneadministration i planloven.

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du skal etablere en ny sø eller ændre en eksisterende sø /vandhul.

Det kan f.eks. være tale om følgende indgreb:

 • Ny gravning af sø
 • Udvidelse af sø
 • Oprensning af sø
 • Ændret beplantning i relation til søer og vandhuller
 • Tilløb til sø eller mose
 • Afløb fra sø eller mose
 • Udsætning af flodkrebs
 • Udsætning af ænder
 • Fodring af ænder
 • Udsætning af fisk
 • Opfyldning af sø

Du finder ansøgningsskema til etablering og ændring af søer/vandhuller her:

Ansøgningsskema for etablering/ændring af søer og vandhuller. (PDF-fil åbner i nyt vindue)