Du er her: ForsideSelvbetjeningAnsøgning om flytning af jord fra en kortlagt ejendom (jordforureningslovens § 8)

Ansøgning om flytning af jord fra en kortlagt ejendom (jordforureningslovens § 8)

Er din ejendom kortlagt som forurenet, skal du ansøge om tilladelse til ændret arealanvendelse samt til anlægs- og gravearbejde.

Du skal ansøge kommunen om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 i følgende situationer:

  • før arealanvendelsen ændres til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus eller institution
  • før der påbegyndes bygge- og anlægsarbejde på arealet, såfremt arealet ligger i et særligt drikkevandsområde, i indvindingsopland til alment vandforsyningsanlæg eller anvendes bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus eller institution.

Når du har fået svar på § 8 tilladelsen, kan du anmelde jordflytning uden for ejendomsskellet. Dette skal ske 4 uger før flytningen.

Det samme gør sig gældende, hvis det kun er en del af din ejendom, der er kortlagt som forurenet og du ønsker at flytte jord fra den kortlagte del af ejendommen til den del af ejendommen, der ikke er kortlagt. Reglerne gælder også selvom dette sker som en midlertidig deponering.

For at udfylde ansøgningen skal du have følgende oplysninger klar:

  • beskrivelse af gravearbejdet
  • formål med projektet
  • en detaljeret projektbeskrivelse, som vedlægges ansøgningsskemaet
  • beskrivelse af forureningssituationen
  • vurdering af, om en senere offentlig indsats umuliggøres eller fordyres væsentligt

Skema til § 8 ansøgning finder du her:

Jordflytning - § 8 ansøgningsskema (PDF-fil åbner i nyt vindue)