Du er her: ForsideSelvbetjeningAnsøgning om godkendelse af husdyrbrug over 75 DE (husdyrlovens § 11 og § 12)

Ansøgning om godkendelse af husdyrbrug over 75 DE (husdyrlovens § 11 og § 12)

Skal du etablere eller ændre et husdyrbrug over 75 DE, kræver det godkendelse af Faxe Kommune

Hvis du vil etablere, udvide eller ændre et husdyrhold på mere end 75 DE, skal du i henhold til husdyrloven ansøge Faxe Kommune om godkendelse til dette.

Der er to former for miljøgodkendelser benævnt § 11 - og § 12 miljøgodkendelser. Som hovedregel skal der for dyrehold mellem 75 og 250 dyreenheder søges om en § 11 – miljøgodkendelse. Hvis produktionen vil overstige 250 dyreenheder, skal der søges om en § 12 – miljøgodkendelse.

Der skal ansøges via Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem - Husdyrgodkendelse.dk.

For at åbne ansøgningsskemaet kræver det en digital signatur.

Du skal bruge oplysninger, der beskriver hele dit husdyrbrug, dvs. husdyrhold, husdyrgødning, staldbygninger og inventar, energi og vandforbrug, landskab samt udbringningsarealer.

Kommunen bliver automatisk gjort opmærksom på at en ansøgning er indkommet. Du vil i Faxe Kommune modtage et kvitteringsbrev, når kommunen har modtaget ansøgning igennem ansøgningssystemet. Hvis du ikke indenfor 14 dage efter afsendelse af ansøgning har modtaget et kvitteringsbrev, bedes du kontakte Natur og Miljø.

Til det digitale ansøgningssystem er knyttet beregningsværktøjer, som beregner om projektet overholder fastlagte beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat.

På baggrund af ansøgningen vurderer kommunen, om der kan gives miljøgodkendelse, eventuelt på særlige vilkår, til det ansøgte. Den endelige miljøgodkendelse annonceres offentligt, og den kan i 4 uger herefter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du kan læse mere om husdyrgodkendelser på Miljøstyrelsens hjemmeside.