Du er her: ForsideSelvbetjeningAnsøgning om godkendelse af udbringningsarealer (husdyrlovens § 16)

Ansøgning om godkendelse af udbringningsarealer (husdyrlovens § 16)

Skal du modtage husdyrgødning fra et miljøgodkendt husdyrbrug på mere end 75 DE, kræver det en godkendelse af dine arealer.

Hvis der i forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse for et husdyrhold over 75 DE (husdyrlovens § 11 og § 12), skal overføres husdyrgødning til trejdemandsarealer, skal disse arealer vurderes separat i henhold til husdyrlovens § 16.

Hvis kommunen vurderer, at udspredning på disse arealer kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, kan afsætningen ikke indgå direkte i godkendelsen og arealerne skal derfor have udarbejdet en selvstændig arealgodkendelse.

Ansøgning om arealgodkendelse skal indsendes via Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk.
For at anvende det digitale ansøgningssystem skal du have en digital signatur.

For at udfylde ansøgningsskemaet skal du bruge oplysninger om arealstørrelse og beliggenhed, gødningsregnskab i nudrift og ansøgt drift samt evt. sædskifte.

Kommunen bliver automatisk gjort opmærksom på at en ansøgning er indkommet. Du vil i Faxe Kommune modtage et kvitteringsbrev, når kommunen har modtaget ansøgning igennem ansøgningssystemet. Hvis du ikke indenfor 14 dage efter afsendelse af ansøgning har modtaget et kvitteringsbrev, bedes du kontakte Natur og Miljø.

Til det digitale ansøgningssystem er knyttet beregningsværktøjer, som beregner om projektet overholder fastlagte beskyttelsesniveauer for fosfor og nitrat.

Du kan læse mere om husdyrgodkendelse og arealgodkendelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.