Du er her: ForsideSelvbetjeningAnsøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Hvis du vil ansøge om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning, kan du finde et ansøgningsskema her.

Du kan søge om hjælpemidler/forbrugsgode/boligindretning via internettet (kræver Nem-Id eller digital signatur).

Du kan også vælge, at udskrive ansøgningsskemaet og sende det til: 

Visitation Pleje - Hjælpemiddelteamet
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Du kan få støtte til hjælpemidler efter servicelovens § 112:

Hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen på grund af invaliditet eller varig sygdom og hvis hjælpemidlet:
• i væsentlig grad afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne, og
• er nødvendig for, at du kan udøve et erhverv, eller
• i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet

Du kan få støtte til forbrugsgoder efter servicelovens § 113:

Hvis du opfylder de samme kriterier som ovenstående ved bevilling efter servicelovens § 112. Hjælpen ydes som et økonomisk tilskud til maksimalt 50 % af et almindeligt standardprodukt.

Reglerne for tildeling af hjælpemidler og tilskud til forbrugsgoder kan du finde i Hjælpemiddelbekendtgørelsen (åbner i nyt vindue).

Du kan få støtte til boligændringer efter servicelovens § 116, stk. 1:

Hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen på grund af invaliditet eller varig sygdom, og hvis indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.