Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederLandbrugAnsøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse

Information og skemaer til landbrugs miljøgodkendelser

Der skal ansøges via Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk. Kommunen bliver automatisk gjort opmærksom på at en ansøgning er indkommet. Du vil i Faxe Kommune modtage et kvitteringsbrev, når kommunen har modtaget ansøgning igennem ansøgningssystemet. Hvis du ikke indenfor 14 dage efter afsendelse af ansøgning har modtaget et kvitteringsbrev, bedes du kontakte Natur og Miljø.

Til det digitale ansøgningssystem er knyttet beregningsværktøjer, som beregner om projektet overholder fastlagte beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat. På baggrund af ansøgningen vurderer kommunen, om der kan gives miljøgodkendelse, eventuelt på særlige vilkår, til det ansøgte. Den endelige miljøgodkendelse annonceres offentligt, og den kan i 4 uger herefter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Der er to former for miljøgodkendelser benævnt § 11 - og § 12 miljøgodkendelser. Som hovedregel skal der for dyrehold mellem 75 og 250 dyreenheder søges om en § 11 – miljøgodkendelse, mens der skal søges om en § 12 – miljøgodkendelse hvis produktionen vil overstige 250 dyreenheder.

I nedenstående tabel er angivet de typer af husdyrbrug, der er omfattet af § 12, selvom produktionen ikke er over 250 dyreenheder:
 

Dyregruppe Omfattet af § 12 ved:
Slagtekyllinger 100 DE eller 40.000 stipladser
Æglæggende høns 230 DE eller 40.000 stipladser
Slagtesvin 210 DE eller 2.000 stipladser (over 30 kg)
Søer med smågrise 270 DE, hvis mindst 90 % af DE stammer fra søer med smågrise indtil 30 kg eller 750 stipladser til søer