Du er her: ForsideJobcenterEr du blevet syg?Ansøgning om sygedagpenge

Ansøgning om sygedagpenge

Du kan søge om sygedagpenge, når du er uarbejdsdygtig og når uarbejdsdygtigheden skyldes din egen sygdom. Din arbejdsgiver eller kommunen kan kræve at du dokumenterer din sygdom, f.eks. ved hjælp af en erklæring fra din læge. Din arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge til dig hvis du er i arbejde og bliver syg. Det kræver dog, at du i de sidste 8 uger før sygefraværet har arbejdet mindst 74 timer hos arbejdsgiveren.

Din kommune udbetaler sygedagpenge til dig hvis:

  • Du har haft tilknytning til arbejdsmarkedet de sidste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller
  • Du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, eller
  • Du har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned, eller
  • Du er elev i lønnet praktik

Sygedagpengene beregnes efter den timeindtægt som du har haft ret til under sygefraværet. Sygedagpengene kan dog højst udgøre 4005 kr. pr. uge (2013 sats). Du kan som hovedregl højst få sygedagpenge i 52 uger inden for de seneste 18 måneder. I denne periode har kommunen pligt til at igangsætte en aktiv sygeopfølgning.