Arealgodkendelse

Information og skemaer til arealgodkendelse

Hvis der i forbindelse med en ansøgning om §§ 11 eller 12 miljøgodkendelse indgår trejdemandsarealer (aftaler om overførsel af husdyrgødning) skal disse vurderes separat i henhold til husdyrlovens § 16. Hvis kommunen vurderer, at udspredning på disse arealer kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, kan afsætningen ikke indgå direkte i godkendelsen, og arealerne skal derfor have udarbejdet en selvstændig arealgodkendelse.

Ansøgning om arealgodkendelse skal indsendes via www.husdyrgodkendelse.dk.
For at anvende det digitale ansøgningssystem skal du have en digital signatur.