Autoværksteder

Billede fra et autoværksted
Etablering, flytning, udvidelse og ændring af et autoværksted skal anmeldes til kommunen.

Autoværksteder er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Med autoværksted menes serviceværksteder for biler, lastbiler, motorcykler og busser, autolakering, undervognsbehandling, vaskehaller, samt hobbyværksteder, der foretager reparationer på andre end ejers egne biler.

Hvad skal du være opmærksom på, når du etablere, flytter eller udvider dit autoværksted?

Inden du etablerer, udvider eller flytter dit autoværksted, skal du senest 4 uger før, anmelde det til kommunen, så kommunen har mulighed for, at vurdere, om der kan drives autoværksted i forhold til de gældende regler og/eller i forhold til lokalplan/kommuneplan.

Hvis dit autoværksted ligger i landzone skal du have en landzonetilladelse, før du kan etablere eller udvider dit værksted.

Læs mere om landzonetilladelser her

Autolakering- og undervognsbehandling må ikke etableres indenfor 100 meter fra forureningsfølsomme områder. Autolakering hvor kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, er godkendelsespligtig.

Hvis der fra autoværkstedet skal udledes processpildevand, dvs. andet spildevand end overfladevand og sanitært spildevand, skal virksomheden også søge om spildevandstilladelse. Det kan f.eks. være spildevand fra værkstedslokaler, vaskeplads, tankpladser eller opladspladser, hvor der er risiko for spild.

Læs mere om spildevandstilladelser her

Hvordan anmelder jeg mit autoværksted?

Kommunen har lavet et skema til anmeldelse af autoværksted, som du skal udfylde og indsende.

Skema til anmeldelse af autoværksted (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Skemaet indsendes til Faxe Kommune, Natur & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller på mail naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Bliver min anmeldelse accepteret, når jeg har sendt den ind?

Dit værksted skal selvfølgelig overholde kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen før vi kan acceptere anmeldelsen. Du bør derfor læse bekendtgørelsen, da den sætter rammerne for dit autoværksted. Især §§ 7-13 stiller nogle krav, som påvirker bl.a. affaldsopbevaring og højde på afkast fra forskellige udsug.

Når vi har modtaget anmeldelsen, vil du høre fra os inden 4 uger.