Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet består af en formand, som er jurist samt to andre medlemmer, der kender til almennyttige lejeforhold. I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

  • Formand Helle Frejlev
  • Lejerrepræsentant Poul Erik Jensen (indstillet af Lejernes LO) og suppleant Inge Ejsing
  • Udlejerrepræsentant Michael Keis (indstillet af Boligforeningen Lejerbo) og suppleant Jette Frederiksen

Marianne Ipsen tiltræder nævnet som særlig sagkyndig i husordenssager.

Medlemmerne er valgt for perioden den 1. januar 2014 til den 31. december 2017.

Læs mere om beboerklagenævnet her