Du er her: ForsideRåd og nævnBeboerklagenævnetBeboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af en formand, som er jurist samt to andre medlemmer, der kender til almennyttige lejeforhold. I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

  • Formand Helle Frejlev
  • Lejerrepræsentant Pia Larsen (indstillet af Lejernes LO) og suppleant Inge Ejsing
  • Udlejerrepræsentant Michael Keis (indstillet af Boligforeningen Lejerbo) og suppleant Joan Rasmussen (indstillet af Faxe og Hylleholt Boligforening)

Marianne Ipsen tiltræder nævnet som særlig sagkyndig i husordenssager.

Medlemmerne er valgt for perioden den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

Huslejenævnet betjenes af et sekretariat, som Faxe Kommune stiller til disposition.

Sekretærer for nævnet:

Jurist Anne Svendsen, direkte telefon: 56 20 36 87 og mailadresse: ansvc@faxekommune.dk

Assistent Pernille Wennergren, direkte telefon: 56 20 36 85 og mailadresse: pwenn@faxekommune.dk