Du er her: ForsideRåd og nævnBeboerklagenævnetBehandling af en beboerklagenævnssag

Behandling af en beboerklagenævnssag

Hvordan behandles en sag?

Når Beboerklagenævnet igangsætter en sag, sendes en kopi af sagen til udtalelse hos modparten. Hvis modparten ikke svarer, kan Beboerklagenævnet lægge den anden parts oplysninger til grund ved sagens afgørelse.

Under selve sagsbehandlingen har Beboerklagenævnet mulighed for at indhente oplysninger hos såvel private som offentlige myndigheder. Som et led i sagens behandling kan Beboerklagenævnet også beslutte at besigtige lejemålet eller indkalde parterne til møde i nævnet.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?

Sagsbehandlingstiden varierer meget fra sag til sag, men typisk tager det mellem 2-3 måneder. Hvis Beboerklagenævnet ikke har afgjort sagen senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor enten lejers eller udlejers svarfrist er udløbet, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente nævnets afgørelse.

Når Beboerklagenævnet har truffet afgørelse

Beboerklagenævnets afgørelse sendes til såvel lejer som udlejer (eller deres repræsentanter). Hvis man er uenig i afgørelsen, kan den inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget, indbringes for Boligretten.

Beboerklagenævnet kan ikke være behjælpelig med at inddrive et eventuelt tilgodehavende. I et sådant tilfælde må man eventuelt rette henvendelse til en advokat.