Du er her: ForsideBehandling af konkrete sager - Borgerrådgiver

Behandling af konkrete sager - Borgerrådgiver

Udgangspunktet for borgerrådgiverens behandling af klager er, at konflikter mellem forvaltningen og en borger bør søges løst indenfor forvaltningen, før borgerrådgiveren behandler klagen.

Når borgeren henvender sig til borgerrådgiveren med en klage, der ikke har været forelagt den pågældende afdeling, sender borgerrådgiveren derfor klagen til chefen for afdelingen med henblik på, at han/hun selv besvarer klagen direkte til borgeren. I det omfang klagen ikke er formuleret skriftligt, hjælper borgerrådgiveren gerne med at skrive borgerens synspunkter i brevet til afdelingen.

Borgerrådgiveren beder om en kopi af svaret for at få et overblik over, i hvilket omfang borgerne får medhold, når de klager. Hvis borgeren ikke er tilfreds med svaret og henvender sig igen, kan borgerrådgiveren beslutte at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen.

Borgerrådgiveren vil så bede den pågældende afdeling om en udtalelse og om en kopi af sagens akter. Afdelingens udtalelse kan sendes i partshøring hos borgeren.

Borgerrådgiveren kan efter en nærmere undersøgelse af sagen udtale kritik og komme med henstillinger til den pågældende afdeling. Borgerrådgiveren udtaler kritik, hvis afdelingen ikke efterlever lovgivningen, de uskrevne principper for god forvaltningsskik, eller Faxe Kommunes vedtagne målsætninger, politikker og værdigrundlag.

Borgerrådgiveren kan også henstille til afdelingen, at den overvejer sagen igen. Det er vigtigt at understrege, at borgerrådgiveren ikke selv kan træffe en anden afgørelse i en sag.

Borgerrådgiverens årsrapport 2009 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Borgerrådgiverens årsrapport 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Borgerrådgiverens årsrapport 2011 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Borgerrådgiverens årsrapport 2012 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Borgerrådgiverens Årsrapport 2013 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Borgerrådgiverens årsrapport 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Borgerrådgiverens årsrapport 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)