Belysningspolitik

Politikken beskriver Faxe Kommunes vision, målsætning og strategi for belysning i kommunen.

Belysningspolitikken er et overordnet planlægningsværktøj, der udstikker retningslinier for, hvordan kommunens belysning skal udformes og planlægges, og skal således danne grundlag for en egentlig projektering ved etablering af nye belysningsanlæg.
Formålet med belysningspolitikken er:

  • At sikre at Faxe Kommune med tiden opnår en egen belysningsmæssige identitet.
  • At udgøre et grundlag for den løbende renovering af belysningen i Faxe Kommune og at kunne gennemføre den så rationelt som muligt.
  • At udgøre et grundlag for etablering og drift af kommunens belysningsanlæg.
  • At udgøre en strategi og retningslinier for udformningen af den fremtidige belysning på vejstrækninger og i lokalområder i Faxe Kommune, som i højere grad end i dag specificerer en belysning, der er sammenhængende og afstemt efter områdets karakter, og samtidig begrænser de årlige driftsudgifter i form af energi- og driftseffektive anlæg.

Du kan læse belysningspolitikken her:

Faxe Kommunes belysningspolitik (PDF-fil åbner i nyt vindue)