Du er her: ForsidePolitikker og strategierErhvervBeskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der gør, at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, kan du få tilbudt beskyttet beskæftigelse.

Det tilbyder vi
Faxe Kommune tilbyder beskyttet beskæftigelse til dig, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
Jf. Lov om Social Service § 103.

Det er et tilbud om at indgå i arbejdsforhold på en måde, hvor der tages særlige hensyn til dine fysiske, psykiske eller sociale forudsætninger. Du bliver tilbudt et arbejde, hvor du aflønnes med et mindre honorar for din indsats.

Det er Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri, der vurderer, hvorvidt du er berettiget til et tilbud om beskyttet beskæftigelse. I samarbejde med dig tilrettelægger kommunen tilbuddet efter dine behov.
Der er mulighed for, i særlige tilfælde, at kombinere beskæftigelsestilbuddet med et aktivitets- samværstilbud i henhold til Lov om Social Service § 104.

Det vil vi
Overordnet er det kommunes mål at støtte dig, lette din daglige tilværelse og forbedre din livskvalitet. Formålet med dette tilbud er at give dig mulighed for at få beskæftigelse på vilkår, der ligner det almindelige arbejdsmarked.

Til hvem
Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis du er under 65 år, og hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse.
En forudsætning for at modtage et tilbud om beskyttet beskæftigelse er, at du skal have udtømt mulighederne for tilbud efter en anden lovgivning.

Hvor meget
Arbejdstilbuddet er hovedsageligt placeret i dagtimerne på hverdage.
Du får efter vurdering af Faxe kommunes Visitation Handicap & Psykiatri, tilbudt en del- eller fuldtidsbeskæftigelse.
Arbejdstilbuddet kan være placeret på kommunens beskyttede værksteder:

•Bo og Beskæftigelse Midt: Seta Industri eller Olsen Banden
•Faxe Vandrerhjem
Derudover er der en række arbejdstilbud på private og offentlige arbejdspladser. Der kan også ved specielle behov, tilbydes beskyttet beskæftigelse udenfor kommunen.

Din ret og din pligt
Du kan forvente en sagsbehandlingstid, som kan være varierende.
En evt. klage skal indsendes til Visitation Handicap & Psykiatri i Faxe Kommune, der har truffet afgørelsen. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Hvis afgørelsen helt eller delvist fastholdes efter genbehandling, sender Visitation Handicap & Psykiatri sagen videre til Statsforvaltningen.
Statsforvaltningen er beliggende på Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.

Hvad koster det
Du skal selv betale udgiften til transport, de første 10 km til/fra arbejdsstedet. Arbejdsstedet refunderer din øvrige transportudgift, svarende til udgiften til offentlige transportmidler.
Arbejdsstedet stiller de nødvendige hjælpemidler for at udføre arbejdet til rådighed.

Hvor kan du få mere info
Hvis du har brug for råd og vejledning, kan du henvende oplysninger dig til Visitation Handicap & Psykiatri på 56 20 30 00.

Åbningstider:
Mandag-onsdag Kl. 08.30-15.00
Torsdag Kl. 08.30-17.00
Fredag Kl. 08.30-13.00

Træffes bedst mellem kl. 9-10.
 

Byrådet har den 12. maj 2009 godkendet servicedeklaration for tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Klik her for at læse Servicedeklaration for tilbud om beskyttet beskæftigelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)