Du er her: ForsidePolitikker og strategierBorgerBevilling af kørsel til visiteret dagcenter

Bevilling af kørsel til visiteret dagcenter

Politikker og serviceniveauer for bevilling af kørsel til visiterede dagcentre.

Det tilbyder vi

Faxe Kommune tilbyder kørsel, hvis du er visiteret til et dagtilbud efter Servicelovens § 79, og hvis du opfylder kriterierne som nævnt under overskriften ”Til hvem”.

Det vil vi

Kørsel ydes efter en individuel vurdering for at du kan deltage i et dagcenter, som du er visiteret til på et af centrene i Faxe Kommune. Der er visiteret dagcenter i Æblehaven i Faxe, Dagcenteret på Grøndalsvej i Haslev samt demensdagscenter på Dalgården i Rønnede.
Der kan ydes kørsel til dig under de forudsætninger, som er nævnt nedenfor.

Til hvem

Faxe Kommune tilbyder kørsel, hvis du er omfattet af mindst én af nedenstående kriterier:

  • Dine samlede funktioner er for ringe til, at du kan komme til og fra busstoppested.
  • Du er kørestolsbruger og kan derfor ikke benytte offentlige transportmidler.
  • Du benytter ganghjælpemidler og er ikke i stand til at færdes alene på trapper.
  • Du kan ikke selv transportere dig f.eks. på el-køretøj eller lignende.
  • Du har ikke en ægtefælle eller anden pårørende til at køre for dig.

Kørslen ydes dog kun under forudsætning af, at øvrige tilbud og muligheder for befordring er undersøgt og udtømt.
Herunder kan der som udgangspunkt ikke bevilliges kørsel til dig:

  • Hvis du er bevilliget invalidebil.
  • Hvis du er bevilliget el-køretøj, der kan køre fra din bopæl til træningssted/aktivitetscenteret og vejret tillader kørsel på el-køretøj.
  • Hvis du i andre sammenhænge er i stand til at transportere dig selv.

Hvor meget

Afhængig af dine og andre i din husstands ressourcer indeholder ydelsen:
• Afhentning af dig i din bolig.
• Hjælp til at du kan få overtøj/fodtøj på (i dit hjem).
• Støtte ved transport fra dit hjem til bilen, for eksempel på trapper og lignende, herunder støtte til benyttelse af hjælpemidler.
• Støtte ved transport fra bilen til dagcenteret, hvor du modtages af personalet.
• Afhentning af dig på dagcenteret, hvor ansvaret for dig overdrages til chaufføren.
• Aflevering af dig i dit hjem, herunder evt. hjælp til at komme ind i boligen få overtøj af og lign.

Din ret og din pligt

Opfylder du kriterierne for bevilling af kørsel, har du ret til denne, så længe du er visiteret til pågældende tilbud.
Opfylder du ikke længere kriterierne for bevilling af kørsel, har du pligt til at meddele dette til Faxe Kommune.
Bliver du forhindret i at benytte den bestilte kørsel, har du pligt til at melde afbud så tidligt som muligt.

Hvad koster det

Hvis du bevilliges kørslen til et visiteret dagcenter efter Servicelovens § 79 er kørslen gratis for dig.

Hvor kan du få

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Leder af Træning og Aktivitet Helle Skovgaard Hansen på telefon: 56 20 26 61, eller pr. e-mail: hellesh@faxekommune.dk