Børneattester

Foreninger der har aktiviteter, der involverer børn under 15 år, har pligt til at indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger en ny medarbejder/frivillig

Folketinget har i december 2009 vedtaget en ny lovgivning om børneattester.

Den pålægger alle foreninger, som enten modtager tilskud eller benytter kommunens lokaler, én gang årligt at underskrive (foreningens formand) og indsende 'Erklæring om indhentelse af børneattest' til Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice.

Skema til erklæring om indhentelse af børneattester (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Her finder du ofte stillede spørgsmål og svar herpå omkring børneattester i foreningslivet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Her finder du ofte stillede spørgsmål og svar herpå omkring erklæringen på indhentelse af børneattester (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Yderligere oplysninger:

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte kultur- og fritidskonsulent Tina Møller Jakobsen, Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice - tijab@faxekommune.dk - direkte telefon: 56 20 37 31