Faxekollegiet - Hertelsvej 14-16

Hertelsvej 14- 16 i Faxe

Adresse
Hertelsvej 14- 16
4640 Faxe

Boliger
Hertelsvej 14 og 16 består i hver bolig 6 et-rumsboliger på hver 15-20 m2. Boligerne deler fælles opholdsrum, køkken og bad.

Ingen af boligerne er beregnet til to personer.

Boligerne er midlertidige botilbud, efter servicelovens § 107.

Boligerne er primært beregnet til yngre borgere med fysisk, psykisk og/ eller social funktions­nedsættelse.

For at komme i betragtning til en af disse boliger skal du visiteret af Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri.

Personale
Følgende faggrupper er repræsenteret:

  • Pædagoger
  • Omsorgsmedhjælpere
  • Pæd. assistenter
  • PGU

Praktikstedsbeskrivelse Faxekollegiet. (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kontaktoplysninger
Leder

Dan Stefan Nielsen: dann@faxekommune.dk