Tycho Brahes Vej 6 A

Tycho Brahes Vej 6 A og 6B i Haslev

Adresse
Tycho Brahes Vej 6 A
4690 Haslev

Boliger
Tycho Brahes Vej 6 A er et længerevarende botilbud, det er boliger efter boliglovgivningens § 105 med støtte efter servicelovens § 85.
Tycho Brahesvej 6 A består af 3 to-rumsboliger med stue/køkken, soveværelse og bad. Tycho Brahesvej 6 A er en skærmet enhed. Alle boliger er beregnet til 1 person.
Tycho Brahesvej 6 A henvender sig primært til borgere med psykiatriske diagnoser.
Alle borgere tages i betragtning ved visitation af Faxe Kommune visitation, handicap og psykiatri.
Personalet på Tycho Brahesvej 6 A har enten en pædagogisk og/ eller sundhedsfaglig baggrund, der besidder særlig viden i forhold til de individuelle opgaver.

Kerneopgave:
Sikre alle borgere udvikling og trivsel
Sikre støtte, der tilgodeser borgerens fysiske og mentale sundhed
Sikre støtte, der inddrager medbestemmelse, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv
Sikre støtte, der forebygger magtanvendelse og overgreb
Sikre vejledning, rådgivning og kompensation ud fra en individuel bevilling, støtten bestemmes udelukkende af, hvad borgeren er visiteret til

Målsætning:
Sikre alle borgere et indholdsrigt liv på egne betingelser, der understøtter borgeren i at udvikle sociale relationer, være en del af et beskæftigelses tilbud samt fritids tilbud
Sikre alle borgere bliver i stand til at mestre egen tilværelse, herunder leve et så selvstændigt liv som muligt ud fra egne kompetencer

Værdier:
Vi tager udgangspunkt i borgerne, når vi løser opgaven
Vi tager udgangspunkt i faglig dokumentation, udarbejdelse af pædagogiske udredninger, udviklingsplaner og vejledninger samt fælles refleksioner og opfølgninger
Vi samarbejder på tværs af fagligheder og deler viden, der tilgodeser og understøtter individuelle indsatsområder for den enkelte borger
Vi har en neuropædagogisk faglig tilgang, der tager udgangspunkt i tilpasning af rammer, struktur og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes trivsel og udvikling
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens egne fortællinger, understøtter borgeren i flere fortællinger, fordi vi interesserer os for det de siger og ønsker og handler på det i vores tilrettelagte praksis
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens gode intention i en given situation/ handling.

Praktikstedbeskrivelse SSA elever (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Centerleder:
Jess Grave
grave@faxekommune.dk

Teamleder:
Helle Pedersen
hellp@faxekommune.dk