Hertelsvej 18-60

Boliger på Hertelsvej 18-60 i Faxe

Adresse
Hertelsvej 18-60
4640 Faxe

Boliger

Hertelsvej  18-60 er et længervarende botilbud, det er boliger efter boliglovgivningens § 105 med støtte efter servicelovens § 85
Hertelsvej består af 21 boliger på hver 65 m2. Indrettet som et- eller to-rumsboliger med eget køkken og bad samt terrasse. Der er fællesrum tilknyttet alle boligerne
Hertelsvej 18-60 henvender sig primært til borgere med fysisk/psykisk udviklingshæmning og/eller social funktionsnedsættelse, herunder psykiatriske diagnoser
For at komme i betragtning til en af disse boliger skal du visiteres af Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri.
Personalet på Hertelsvej 18-60 har enten en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund.

Kerneopgave:
Sikre alle borgere udvikling og trivsel
Sikre støtte der tilgodeser borgerens fysiske og mentale sundhed
Sikre støtte der inddrager medbestemmelse, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv
Sikre støtte der forebygger magtanvendelser og overgreb
Sikre vejledning, rådgivning og kompensation ud fra en individuel bevilling
Støtten bestemmes udelukkende af, hvad borgeren er visiteret til.

Målsætning:
Sikre alle borgere et indholdsrigt liv på egne betingelser, der understøtter borgeren i at udvikle sociale relationer, være en del af et beskæftigelses tilbud samt fritids tilbud
Sikre alle borgere bliver i stand til at mestre egen tilværelse, herunder leve et så selvstændigt liv som muligt ud fra egne kompetencer

Værdier:
Vi tager udgangspunkt i borgeren, når vi løser opgaven
Vi tager udgangspunkt i faglig dokumentation, udarbejdelse af pædagogiske udredninger, udviklingsplaner og vejledninger, samt fælles refleksioner og opfølgninger
Vi samarbejder på tværs af fagligheder og deler viden, der tilgodeser og understøtter individuelle indsatsområder for den enkelte borger
Vi har en neuropædagogisk faglig tilgang, der tager udgangspunkt i tilpasning af rammer, struktur og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes trivsel og udvikling
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens egne fortællinger, understøtter borgeren i flere fortællinger, fordi vi interesserer os for det de siger og ønsker og handler på det i vores tilrettelagte praksis
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens gode intention i en given situation/handling

Kontaktoplysninger
Leder

Jess Grave
grave@faxekommune.dk

Teamleder
Conni Birte Nielsen
cbn@faxekommune.dk