Rådhusvej 63

Rådhusvej 63 i Faxe

Adresse
Rådhusvej 63
4640 Faxe

Boliger
Rådhusvej 63 er et længerevarende botilbud, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85.
Rådhusvej 63 består af 18 to værelses boliger, bestående af stue/køkken, soveværelse og bad. Der er ydermere et fælleshus tilknyttet alle boligerne.
Rådhusvej 63 henvender sig primært til borgere med fysisk, psykisk og/ eller social funktions­nedsættelse, herunder psykiatriske diagnoser
For at komme i betragtning til en af disse boliger skal du visiteres af Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri
Personalet på Rådhusvej 63 har enten en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund

Kerneopgave:
Sikre alle borgere udvikling og trivsel
Sikre støtte der tilgodeser borgerens fysiske og mentale sundhed
Sikre støtte der inddrager medbestemmelse, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv
Sikre støtte der forebygger magtanvendelser og overgreb
Sikre vejledning, rådgivning og kompensation ud fra en individuel bevilling.
Støtten bestemmes udelukkende af, hvad borgeren er visiteret til.

Målsætning:
Sikre alle borgere et indholdsrigt liv på egne betingelser, der understøtter borgeren i at udvikle sociale relationer, være en del af et beskæftigelses tilbud samt fritids tilbud
Sikre alle borgere bliver i stand til at mestre egen tilværelse, herunder leve et så selvstændigt liv som muligt ud fra egne kompetencer

Værdier:
Vi tager udgangspunkt i borgerne, når vi løser opgaven
Vi tager udgangspunkt i faglig dokumentation, udarbejdelse af pædagogiske udredninger, udviklingsplaner og vejledninger, samt fælles refleksioner og opfølgninger
Vi samarbejder på tværs af fagligheder og deler viden, der tilgodeser og understøtter individuelle indsatsområder for den enkelte borger
Vi har en neuropædagogisk faglig tilgang, der tager udgangspunkt i tilpasning af rammer, struktur og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes trivsel og udvikling
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens egne fortællinger, understøtter borgeren i flere fortællinger, fordi vi interesserer os for det de siger og ønsker og handler på det i vores tilrettelagte praksis
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens gode intention i en given situation/handling

Kontaktoplysninger
Leder

Jess Grave
grave@faxekommune.dk

Teamleder
Conni Birte Nielsen
cbn@faxekommune.dk

Praktikstedbeskrivelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)