Rådhusvej 67

Rådhusvej 67 i Faxe

Adresse
Rådhusvej 67
4640 Faxe

Boliger
Rådhusvej 67 er et længerevarende botilbud, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85.
Rådhusvej 67 besår af 6 et-rumsboliger, bestående af stue/køkken, bad og terrasse. Der er fællesrum med køkken og dagligstue samt fælles terrasse i tilknytning til boligerne.

Rådhusvej 67 henvender sig til personer med senhjerneskade efter trafikulykker, arbejdsulykker, apopleksi, og til personer med muskelsvind, spastikere og respiratorbrugere.

For at komme i betragtning til en af disse boliger skal du visiteres af Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri.
Personalet på Rådhusvej 67 har enten en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund

Kerneopave:
Sikre alle borgere udvikling og trivsel
Sikre støtte, der tilgodeser borgerens fysiske og mentale sundhed
Sikre støtte, der inddrager medbestemmelse, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv
Sikre støtte, der forebygger magtanvendelser og overgreb
Sikre vejledning og rådgivning samt kompensation ud fra en individuel bevilling. Støtten der gives bestemmes udelukkende af, hvad borgeren er visiteret til.

Målsætning:
Sikre alle borgere et indholdsrigt liv på egne betingelser, der understøtter borgeren i at udvikle sociale relationer, være en del af et beskæftigelses tilbud samt fritids tilbud
Sikre alle borgere bliver i stand til at mestre egen tilværelse, herunder leve et så selvstændigt liv som muligt ud fra egne kompetencer.

Værdier:
Vi tager udgangspunkt i borgerne, når vi løser opgaven
Vi tager udgangspunkt i faglig dokumentation, udarbejdelse af pædagogiske udredninger, udviklingsplaner og vejledninger, samt fælles refleksioner og opfølgninger
Vi samarbejder på tværs af fagligheder og deler viden, der tilgodeser og understøtter individuelle indsatsområder for den enkelte borger
Vi har en neuropædagogisk faglig tilgang, der tager udgangspunkt i tilpasning af rammer, struktur og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes trivsel og udvikling
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens egne fortællinger, understøtter borgeren i flere fortællinger, fordi vi interesserer os for det de siger og ønsker og handler på det i vores tilrettelagte praksis
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens gode intention i en given situation/handling

Kontaktoplysninger
Leder
Jess Grave
grave@faxekommune.dk

Teamleder
Conni Birte Nielsen
cbn@faxekommune.dk