Du er her: ForsidePolitikker og strategierBorgerBoligpolitik på omsorgsområdet

Boligpolitik på omsorgsområdet

Byrådet har den 9. oktober 2008 godkendt kommunens boligpolitik på omsorgsområdet.

Værdigrundlag

Boligen er både rum for dannelse af identitet og selvværd og rum for social udvikling og forankring. Boligen er i denne betydning et sted, hvor man lever sit liv og har oplevelsen af at høre til. Denne følelse har, sammen med det forhold at andre respekterer det private råderum, en væsentlig betydning for et menneskes personlige integritet.

Boligen er af fundamental betydning for alle mennesker, da den udgør basen for vores tilværelse. Boligen skal derfor være ensbetydende med et hjem. Det vil sige mindst to værelser, køkken og bad.

Der skal være plads til, at beboeren kan have interesser, besøgende, privatliv og tryghed.

Beboeren skal desuden have mulighed for at skabe og opretholde sociale kontakter i og uden for rammerne af bebyggelsen.

Boligerne bør derfor være centralt placerede, tæt på offentlige transportmidler, butikker og byens forskellige tilbud, såsom kultur, sport og mødesteder.

Faxe Kommunes boligpolitik på Omsorgsområdet vil derfor indeholde følgende principper:

 • Faxe Kommune respekterer det enkelte menneskes individualitet, idet den enkeltes vilkår og ønsker er vidt forskellige, hvorfor opfyldelse af et boligønske først og fremmest er et personligt valg. Faxe Kommune vil derfor skabe rammerne for, at handicappede kan vælge fra en bred vifte af forskellige typer af boliger som f.eks. støtte i eget hjem, kollegium for unge handicappede, selvstændige lejligheder i alment boligbyggeri og
  botilbud, hvor der er døgndækning.
 • Faxe Kommunes boligpolitik for handicappede skal medvirke til at forbedre helbred og livskvalitet, idet tab af funktioner kan forstærkes ved, at man bor uhensigtsmæssigt. Det er derfor vigtigt, at boligforholdene for den enkelte tilpasses i tide. Det kan ske ved tilpasning af den eksisterende bolig eller ved at flytte til en mere egnet bolig.
 • Botilbud til svært handicappede skal etableres med to værelser og eget lille køkken og handicapbadeværelse. I hver boenhed med flere boliger etableres et fælles opholdsareal med køkken. Hvis beboerne på grund af funktionsnedsættelse ikke selv kan tilberede mad, kal det fælles køkken have en sådan størrelse og indretning, at personalet sammen med beboerne kan tilberede mad.
 • Botilbud til svært handicappede skal indrettes således, at brugernes ønske respekteres med hensyn til at vælge fællesskabet med andre beboere fra eller til.
 • Byggeriet af boliger til handicappede søges placeret således, at der er et balanceret udbud af boligtilbud i alle dele af Faxe Kommunen. Samtidig søges det sikret, at disse boliger placeres centralt i byområdet tæt på service, butikker og den kollektive trafikbetjening.
 • Faxe Kommunes nybyggeri på omsorgsområdet skal medvirke til at fremme integration af handicappede i det lokale samfund.
 • For at undgå institutionalisering skal der ikke etableres flere end 7 boliger i den enkelte boenhed.
 • Planlægningen af nybyggeri skal ske i samarbejde med brugere, pårørende, personale, sikkerhedsrepræsentant og handicaporganisationer.
 • Boligerne skal have en sådan størrelse og indretning, at de opfylder kravene i forhold til loven om arbejdsmiljø og sikkerhed.
 • Da boligbehov i fremtiden kan ændre sig, skal boligerne bygges således, at de kan omdannes og anvendes af andre målgrupper f.eks. ældre mennesker.

Servicedeklaration

Se boligpolitik på omsorgsområdet her (PDF-fil åbner i nyt vindue)