Du er her: ForsideRåd og nævnHuslejenævnetBoligreguleringsloven gældende i Faxe Kommune

Boligreguleringsloven gældende i Faxe Kommune

Boligreguleringsloven

Byrådet har besluttet, at Boligreguleringslovens kapitel II-V skal være gældende i Faxe Kommune.

Når bestemmelserne i Boligreguleringsloven er gældende, reguleres huslejen som udgangspunkt efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Dette medfører, at huslejen skal dække ejendommens samlede nødvendige driftsudgifter og kapitalafkast.

Der gælder dog nogle væsentlige undtagelser herfra. Fx hvis lejemålet er beliggende i småejendomme (6 lejemål eller derunder) eller hvis mere end 80 % af ejendommen er erhverv.