Du er her: ForsideBoligstøtte, folkepension og førtidspension - Udbetaling Danmark

Boligstøtte, folkepension og førtidspension - Udbetaling Danmark

Fra den 1. marts 2013 er det ikke længere Faxe Kommune, men den nye, offentlige myndighed Udbetaling Danmark, som udbetaler boligstøtte, folkepension og førtidspension.

Du får dine penge, som du plejer. Vil du ansøge eller læse mere, kan du gøre det på nettet:

www.borger.dk/boligstoette
www.borger.dk/folkepension
www.borger.dk/foertidspension

På siderne på borger.dk kan du fx:
• udfylde og sende ansøgninger
• få svar på de mest almindelige spørgsmål
• give besked, hvis din indkomst ændrer sig.

Fra den 1. marts kan du også ringe til Udbetaling Danmark om boligstøtte på telefon 70 12 80 63 og om folkepension og førtidspension på telefon 70 12 80 61.

Hjælp og vejledning i kommunen
Hvis du ikke har mulighed for at ringe eller for at betjene dig selv på nettet, kan Faxe Kommune hjælpe dig – også efter den 1. marts.

Tilkendelse og tillæg bliver i kommunen
Vær i øvrigt opmærksom på, at det efter den 1. marts 2013 stadig er Faxe Kommune, som tilkender førtidspension og udbetaler helbredstillæg og personligt tillæg til pensionister. Desuden vil Faxe Kommune også fortsætte med at have ansvaret for lån til beboerindskud.
Varmetillæg og ældrechecken vil derimod blive udbetalt af Udbetaling Danmark fra marts 2013.

Om Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark blev oprettet, efter at regeringen og KL i 2010 aftalte at samle en række af kommunernes opgaver i en central, offentlig myndighed.
I oktober og december 2012 overgik ansvaret for henholdsvis familieydelser og barseldagpenge fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Folkepension, boligstøtte og udbetaling af førtidspension overgår den 1. marts 2013.