Du er her: ForsidePolitikker og strategierPolitik og demokratiBorgerinddragelsespolitik

Borgerinddragelsespolitik

Politikkens tilblivelsesproces begyndte i den spæde start af kommunesammenlægningen med fællesmøde for de tre gamle kommuners byråd og blev dernæst tema for det nyvalgte byråd. Politikerne tog udgangspunkt i, hvad der virkede godt i de gamle kommuner og lod sig inspirere af nye tanker om principper og metoder.

Politikken har været i høring i blandt andet foreninger, enkeltpersoner og erhvervslivet. Det har blandt andet foregået på et offentligt borgermøde, politikken har været offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor der igennem et halvt år har været åben for debat. Det har på den måde været muligt for alle borgere at påvirke udformningen af kommunens borgerinddragelsespolitik.

Udgangspunkt
Med kommunalreformen er vi blevet en ny og større kommune. Der er blevet fysisk længere afstand fra den ene ende af kommunen til den anden og fra de yderste landdistrikter ind til rådhuset.
Samtidig har vi fået muligheden for et større fællesskab indenfor forskellige grupperinger; f.eks. er gruppen af erhvervsfolk blevet større, ligesom gruppen af skoleelever er blevet større. Vi har med andre ord fået
flere muligheder for at organisere os bedre på de forskellige platforme, hvis vi deler interessenter op efter geografi, alder, interesser og erhverv etc.

Læs hele borgerinddragelssespolitikken her (PDF-fil åbner i nyt vindue)