Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriPsykiatri og handicapBorgerstyret personlig assistance/BPA

Borgerstyret personlig assistance/BPA

Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.

Det følger af servicelovens § 96 stk. 1, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

PPA ordning kan endvidere etableres i forbindelse med bevilling af hjælp i hjemmet, hvis kommunen ikke kan tilbyde den nødvendige hjælp, eller hvis personen bevilges mere end 20 timers hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. (Servicelovens § 95)