Brenntag Nordic A/S

Faxe Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Brenntag Nordic A/S, Høsten Teglværksvej 47-49, 4690 Haslev.

Miljøgodkendelsen omhandler:

  • Etablering og drift af en ethanoltank.
  • Udvidelse af årlig produktionsmængde af ammoniakopløsning

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen meddeles som tillæg til eksisterende godkendelser.

Godkendelsen kan læses nedenfor. Da Brenntag Nordic A/S er en risikovirksomhed, er der detaljerede oplysninger om virksomheden, der ikke må videregives.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøgodkendelse til Brenntag Nordic A/S, Høsten Teglværksvej 47-49, 4690 Haslev (PDF-fil åbner i nyt vindue)