Du er her: ForsideValgBrevstem inden valgdagen

Brevstem inden valgdagen

Alle kan brevstemme. Det er en god ide at stemme i forvejen, hvis du er usikker på, om du kan nå det på selve valgdagen.

Du kan brevstemme fra den 10. oktober 2017 til og med den 17. november 2017 ved at møde op på Borgerservice i Haslev eller Faxe i den almindelige åbningstid. Den 17. november åbner Borgerservice dog kl. 9.00 og holder åbent til kl. 16.00

Ekstraordinært åbent i forbindelse med brevstemmeafgivning:

Borgerservice Faxe lørdag den 11. november kl. 10.00 - 13.00. (bemærk venligst det vil kun være muligt at brevstemme)

Borgerservice Haslev og Faxe fredag den 17. november åbent fra kl. 9.00 - 16.00

Du skal huske at medbringe legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller valgkort hvis dette er modtaget.

Sådan stemmer du før valgdagen:

Når du har vist din legitimation, får du udleveret følgende, som du tager med ind i en stemmeboks:

  • 1 lille blå kuvert
  • 1 lille gul kuvert
  • 1 grå stemmeseddel
  • 1 gul stemmeseddel

En stemmeseddel har 3 rubrikker

Stemmeseddel til brevafstemning Stemmeseddel brevafstemning
  • Bogstavsbetegnelse
  • Listebetegnelse (partinavn)
  • Kandidatnavn

Hvis du ønsker at stemme på et parti udfyldes Bogstavsbetegnelse og/eller Listebetegnelse.

Hvis du ønsker at stemme på en kandidat udfyldes feltet: Kandidatnavn og evt. Bogstavebetegnelse og/eller Listebetegnelse.

Der må ikke sættes krydser på stemmesedlen.

Efter udfyldelse lægges den grå stemmeseddel i den lille blå kuvert og den lukkes.
Efter udfyldelse lægges den gule stemmeseddel i den lille gule kuvert og den lukkes.

Ingen må se, hvordan du stemmer. Hvis du har brug for hjælp til at få læst stemmesedlen op eller til at udfylde den, kan du henvende dig til en medarbejder, som sørger for, at dette sker i overensstemmelse med reglerne herfor. Hvis du får udfyldt stemmesedlen forkert, kan du få den ombyttet.

Begge kuverter afleveres til en medarbejder, som sørger for, at du udfylder og underskriver et følgebrev, lægger det hele i en stor yderkuvert, som du udfylder med navn, fødselsdato og bopæl, og lægger ned i en valgurne.
Følgebrevet skal bruges som dokumentation for, at det er dig, som har brevstemt. Dine stemmesedler og følgebrevet bliver holdt samlet helt indtil på valgdagen, når valghandlingen er slut. Herefter adskilles følgebrevet og yderkuverten fra de to små kuverter med stemmesedler, så man ikke kan se, hvem der har afgivet de stemmer, som er i kuverterne. Først herefter åbnes kuverterne med stemmesedlerne.

Hvis du fortryder din stemme inden selve valgdagen, kan du afgive en ny brevstemme. Kun den sidste afgivne brevstemme tæller.
Efter den 17. november 2017 kan du ikke stemme om. Heller ikke ved at møde op på valgdagen med dit valgkort.

Flytter du til en anden kommune:
Hvis du flytter til en anden kommune og evt. til en anden region, efter at du har brevstemt, skal du spørge i Borgerservice, hvordan du skal forholde dig.
Hvis du fx har brevstemt, og herefter flytter til en anden kommune inden den 6. november 2017, er det nødvendigt, at du igen brevstemmer til kommunalvalget i den kommune, du er flyttet til. Din første brevstemme vil nemlig ikke blive videresendt til din nye kommune, når du efterfølgende flytter.
 

Har du særlige behov, er der derudover følgende muligheder for at stemme: